Aktuality

30. 06. 2021 Prázdninový provoz 2021
typ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY CHŘESTOVÁ IVANČICE


1. Provoz mateřské školy bude zajištěn v době od 1. 7. 2021 do 23. 7. 2021.


2. K přijetí dítěte k prázdninovému provozu je zapotřebí vyplnit Žádost o přijetí - možno stáhnout na stránkách www.mschrestova.cz, v sekci Dokumenty - Žádost o přijetí dítěte k prázdninovému provozu.

3. Tiskopis Žádosti o přijetí je nutno doložit kopií Žádostí dítěte k předškolnímu vzdělávání z domovské mateřské školy, popřípadě kopií Evidenčního listu dítěte, pokud je potvrzený dětským lékařem. Nutno doložit, že je dítě řádně očkované.

4. Žádosti o přijetí dítěte k prázdninovému provozu se podávají v období od 1.6. do 11.6.2021 denně od 14.00 do 16.00 hodin v Mateřské škole Chřestová Ivančice učitelce ve třídě Dráčků v přízemí školy.

5. Rodiče si 23. 6. 2021 od 14.00. do 16.00 hodin vyzvednou v ředitelně Mateřské školy Chřestová Ivančice Rozhodnutí o přijetí dítěte k prázdninovému provozu a dostanou informace k platbě stravného a školného, které uhradí následně bezhotovostně do 30.6.2021 na účet Mateřské školy Chřestová Ivančice.

6. Z kapacitních důvodů budou přednostně brány děti zaměstnaných rodičů s trvalým pobytem v Ivančicích.

Copyright © 2010 mschrestova.cz Administrace