Aktuality

14. 05. 2021 Návrat dětí do mateřské školy
typ

Dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních budou s účinností od 10.5.2021 v Jihomoravském kraji otevřeny mateřské školy pro všechny děti bez povinnosti jejich testování. Děti nemusí nosit ochranný prostředek zakrývající dýchací cesty po celou dobu pobytu v prostorách mateřské školy ani venku.

16. 05. 2021 Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021-2022
typ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Chřestová Ivančice proběhne ve dnech 2.5.2021 - 16.5.2021.

Žádost potvrzenou dětským lékařem (povinné očkování dětí) mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy - 4cfkps5,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce - ms_chrestova_ivancicep@seznam.cz,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) Chřestová 1350/19, Ivančice 664 91,
  • osobním podáním ve škole, a to 3.5.2021 nebo 6.5.2021, v době 10.00 - 12.00 hodin a 14.00 – 16.00 hodin po telefonickém objednání (607 025 004)

Tiskopis Žádosti dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete na www.mschrestova.cz v sekci Dokumenty. Je možné, v nezbytném případě, si Žádost vyzvednout v ředitelně mateřské školy po telefonické domluvě (607 025 004) dne 21.4.2021 v době od 13.00 do 15.00 hodin.

Copyright © 2010 mschrestova.cz Administrace