Kalendariu

Divadelní představení v kině Réna                                                                       3x

Představení v mateřské škole                                                                                 průběžně

 

Schůzka s rodiči                                                                                                        září

Mámo, táto, pojď si se mnou hrát                                                                          září

Konzultační hodiny                                                                                                  únor

Vánoční posezení s rodiči - zvyky, dárečky                                                          prosinec

Návštěva dětí z MŠ v základní škole před zápisem do ZŠ                                 duben

Úklid zahrady s rodiči                                                                                              březen

Výlet do ZOO Jihlava                                                                                                květen

Oslava Dne matek hravou formou na školní zahradě                                         květen

Společná oslava Dne dětí na Réně - pozvání od dětí ze ZŠ                                 červen

Den dětí - vycházka se zátěží                                                                                   červen

Výlet vlakem do Moravských Bránic                                                                      červen

Pozvání prvňáčků k nám do školky                                                                        červen

Rozloučení s předškoláky                                                                                         červen


Copyright © 2010 mschrestova.cz Administrace