O nás

Naše mateřská škola se nachází na okraji města Ivančic, směrem ke krásnému prostředí parku na Réně. Máme blízko k soutoku řek Jihlavy a Rokytné. Nedaleko mateřské školy je les. Okolí školy poskytuje dostatek prostoru pro pohyb a mnoho podnětů pro hry spojené s poznáváním přírody a jejich zákonitostí.

 

Mateřská škola je typu VELOX postavená v roce 1981. Skládá se ze dvou budov, budovy vlastní MŠ a budovy hospodářské. Tyto jsou spojené prosklenou chodbou. V budově MŠ se nachází v přízemí první třída se šatnou, sociálním zařízením, přípravnou kuchyňkou a šatnou učitelek. V prvním patře je druhá třída se šatnou, sociálním zařízením, přípravnou kuchyňkou a šatnou pro učitelky. V budově hospodářské se nachází školní kuchyně, sklady potravin, prádelna, ředitelna, spisovna, plynová kotelna a byt, který obývá školnice. Mateřskou školu obklopuje rozlehlá zahrada nově vybavená několika herními prvky, které plánujeme v budoucnu doplňovat. V zimě využíváme terénních nerovností k sáňkování a bobování.

 

Mateřská škola je zkolaudována pro 60 dětí. V současné době se zde vzdělává 56 dětí ve dvou smíšených třídách.

 

Vizí naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále vést děti k poznávání krás přírody ve všech jejích rozmanitostech a položit základy k její ochraně.

 

Školní vzdělávací program pod názvem Mateřská škola Kamarádů přírody vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči pro všechny děti naší školy (zájmový kroužek Keramika, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, výlety apod.). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání.

 

Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. Je založeno na přímých zážitcích dítěte, vyváženosti spontánních a řízených činností, prováděných v menších, či větších skupinách nebo individuálně. Vychází z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Omezujeme učení podáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

 

Tradicí je několikaletá spolupráce se ZŠ Vladimíra Menšíka, okolními mateřskými školami, Městským úřadem Ivančice, ZUŠ Alfonse Muchy, Střediskem volného času Ivančice.

 

Snažíme se o spolupráci s rodiči a o jejich informovanost.

 


Copyright © 2010 mschrestova.cz Administrace